Miért lenne jobb neked, ha az ellenzék kormányozna?

Az ellenzéknek van választási programja, amit ide kattintva tudtok elolvasni.

De miért lenne jobb egy munkavállalónak, egy szülőnek, egy vidékinek, egy pedagógusnak vagy mondjuk egy kultúrát fogyasztó polgárnak az, ha új kormány lenne? Mi van azokkal, akik csak szeretnének hatékonyabban közlekedni, akik aggódnak a környezetért vagy a nyugdíjukért?

Elképzeltem néhány élethelyzetet, és onnan nézve szedtem össze a programot. Törekedtem a teljességre, de ez nyilvánvalóan nem sikerült, így ez inkább csak egy kedvcsináló a teljes anyaghoz.

(A gyűjtés eredetileg Szilva Attila oldalán jelent meg.)

Hol, hogyan, kire tudok szavazni a 2022-es Választásokon? Szavazástervező

Kattints a képre, és tervezd meg a szavazásod napját!

1. Ha egy sikeres országban boldogulnál
 • Egy megosztott ország, ahol a jog helyett az önkény uralkodik mindig gyenge, az ilyen nemzetek elbuknak. A könnyebb boldogulás feltétele ezért a jogállam újbóli megteremtése, ahol szigorú törvények védik a magán- és köztulajdont egy olyan vállalkozási környezetben, amelyben (a politikai lojalitás helyett) a piac által elismert teljesítmény alapján dől el, ki a sikeres.A versenyképesség tartós növelésének eszköze nem az olcsó munkaerő, hanem a kreativitás, az innováció és a termelékenység növelése, mely során szem előtt kell tartani a környezeti és a pénzügyi fenntarthatóság szempontjait.

  Ehhez ugyanakkor:

  • Alapjaiban kell megváltoztatni a közbeszerzések rendszerét, erősítve a piaci versenyt, az átláthatóságot és az ellenőrzést.
  • Szigorúan korlátozni kell a zárt és a meghívásos közbeszerzési eljárások lehetőségét, digitalizálni kell a közbeszerzési rendszert.
  • Az óriási keretközbeszerzések körét felülvizsgálni, és törekedni arra, hogy a jövőbeli közbeszerzések több kisebb egységre bontva kerüljenek kiírásra, ezzel is erősítve a versenyt.
  • A közbeszerzési értékhatárokat rendszeresen felül kell vizsgálni, megteremtve a közbeszerzési eljárás alapján született szerződések utánkövetésének lehetőségét.
  • Az elnyert közbeszerzés utáni szerződésmódosítások eshetőségét minimalizálni kell, így is csökkentve a túlárazásokat.
  • Szabályozni kell a közbeszerzésbe bevonható alvállalkozók számát, illetve az alvállalkozók és a nyertes cég által foglalkoztatottak arányát.
  • Tovább részleteket erről ebben a friss 444-es cikkben találtok.

   

  Ezenfelül

  • az ellenzék programja megszüntetné a vissza nem térítendő támogatások és a kiugróan kedvezményes hitelek (MFB- és Eximbank-hitelek, MNB Növekedési Kötvényprogram) lojalitás alapján történő osztogatását.
  • A Gazdasági és Versenyhivatal vizsgálati jogköreit helyreállítaná.
  • Az adójogszabályok megváltoztatásakor legalább 60 napos, új adófajták esetén pedig legalább 180 napos felkészülési időt biztosítana.
  • Az elektronikus cégeljárásokat ügyvédi és közjegyzői közreműködés nélkül is el lehet majd indítani.
  • Az induló vállalkozásokat nagyobb mértékben sújtó fix terhek jövedelemarányossá változnának, a kezdeti adóterhek csökkentése érdekében lehetőség lenne a kezdeti beruházások gyorsított adóleírására.
  • Csökkenne az első szabályszegők büntetése, emelkedne a visszaesőké.
  • A megfelelő feltételek megteremtésével öt év alatt bevezetné egy új kormány az eurót, azonnali csatlakozást kezdeményezne a Bankunióhoz.
  • Hiszen nem kompország vagyunk Kelet és Nyugat között, hanem megkérdőjelezhetetlenül a Nyugat, az Európai Unió és a transzatlanti közösség, a NATO szerves része, amik mellett a magyarok többsége népszavazáson állt ki.
  • Végül egy „új Közép-Európa” fontos pillére és egyik katalizátora lehet az unió sikeres reformjának, miközben biztosítja a jólétet és biztonságot saját polgárainak. A visegrádi együttműködést tartalommal kell megtölteni.
2. Ha fontos számodra a környezet megóvása
 • Egy új kormány 2030-ig legalább 60%-kal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. 2050 a klímasemlegesség céldátuma.
 • Egyik legfontosabb eszköz ehhez egy komplex épületenergetikai mélyfelújítási program évente 100 ezer lakás felújítása szigeteléssel, nyílászárók cseréjével, fűtéskorszerűsítéssel és megújuló energiaforrások bevezetésével.
 • A felújítási hullám a légszennyezést is radikálisan csökkenti. A tiszta levegő érdekében kivezetné egy új kormány a legszennyezőbb tüzelőanyagokat. Szemléletformálási kampányt indítana a korszerű fűtésről, szigorúan fellépne a hulladékégetéssel szemben.
 • Újra lenne önálló zöldminisztérium és erős zöldhatóság.
 • Zöldfelületeket csak kivételesen, közérdekből vagy nemzetbiztonsági okokból lehet majd beépíteni, a közparkok a törvény erejénél fogva védettséget kapnak.
 • A Balaton, a Fertő tó, a Velencei-tó és a többi nagy vízterünk parti sávjában építési moratóriumot vezetne be az ellenzék, hogy a szabadstrandokat és a természetes partszakaszokat megvédje a luxusszállodáktól.
 • Zöldmezős beruházások helyett a barnamezős beruházásokat támogatná.
 • Támogatná a betétdíjas és újratölthető csomagolóanyagok használatát, visszaszorítva az egyszer használatos műanyagokat.
 • Fellépne a tervezett elavulás tudatos alkalmazása ellen, ösztönözné, hogy azt a tartósság kultúrája váltsa fel.
 • Bevezetné a házhoz menő biohulladék-gyűjtést, ösztönözné a házi vagy közösségi komposztálást.
 • Rövid ellátási láncok kialakításával csökkentené a szállítási igényeket, a fennmaradó igényeket a vasút felé terelné.
 • Kiemelten támogatná a precíziós gazdálkodást, a vízvisszatartáson alapuló öntözést, a helyi megújuló energetikai beruházásokat, a helyi élelmiszer- feldolgozást.
 • Általában véve növelné a vasút szerepét és versenyképességét az áruszállításban.
 • A folyami szállítást csak a környezeti és ökológiai szempontokkal összhangban engedné fejleszteni.
 • A meglévő erdők védelme mellett évente sok ezer hektárral növelné az erdőterületek nagyságát, klímaerdőket telepítene, nagyrészt őshonos fafajú telepítésekkel.
 • Az ökogazdálkodás beindítását földjuttatással is segítené.
 • Állatvédelmi alapot hozna létre az állatmentést, szemléletformálást végző civil szervezetek és kiemelten az ivartalanítás támogatása céljából.
 • Újra engedélyezné a szélturbinák telepítését a területi adottságok függvényében.
 • Támogatná a helyi energiaközösségeket.
 • A klímasemlegesség érdekében fokozatosan kivezetné a földgázt, ezzel csökkentve orosz energiafüggőségünket is.
 • Az atomenergia klímabarát, de egy új kormány a Paks 2 bővítést a háború kitörése nélkül is felülvizsgálta volna.
 • De mindezekhez olvassátok el a Holoda Attilával készült interjút is.
3. Ha gyermekvállalás előtt álló vagy
 • Az ellenzék sokkal jobban védené a várandós nők munkavállalói jogait.
 • Az EU-szabályozásnak megfelelően ötről tíz napra növeljük a gyermek születésekor járó apai pótszabadságot.
 • Minden eszközt biztosítana ahhoz, hogy a meddő párok vágyott gyermeke megszülethessen.
 • Kötelezővé és ingyenessé tenné az örökbefogadók felkészítő tanfolyamát.
 • Bővítené a bölcsődei férőhelyek számát.
 • Fenntartaná a babakötvények rendszerét, valamint a csedet és a gyed extrát. Megtartaná a gyes hároméves korig történő folyósítását.
4. Ha a gyereked jövőjéért aggódsz
 • Egy új kormány korszerű, mindenki számára elérhető tudást biztosító oktatást hozna létre.
 • Olyat, amely lehetővé teszi a fiatalok sokoldalú képességének és tehetségének kibontakoztatását, a sikeres élethez és munkavégzéshez szükséges kompetenciák megalapozását.
 • A lexikális tudás helyett a XXI. században szükséges készségek fejlesztésére helyezné a hangsúlyt.
 • Visszaállítaná a 18 éves korig tartó tankötelezettséget.
 • A szakképzés minden intézménytípusa a kívánatos óraszámban és jól adaptálható tantervek szerint biztosítaná az általános műveltséghez, a nyelvi és informatikai tudáshoz, az alapképességek fejlesztéséhez, a tanuló egyéni képességeinek kibontakoztatásához szükséges feltételeket.
 • Ösztönözné, hogy az érettségire minden gyerek legalább középfokon megtanuljon egy idegen nyelvet, és a szakképzésben is biztosítaná a használható nyelvtudás megszerzését.
 • Külön normatív támogatást biztosítana a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez.
 • Mindehhez önálló és egységes Oktatási Minisztériumot hozna létre, s társadalmi konszenzust kereső gondolkodást indítana el az oktatás hosszabb távú stratégiáinak megalkotására.
5. Ha egyszülős családban élsz
 • Egy új kormánynak minden család és minden gyermek ugyanolyan fontos.
 • Csökkentené az egyszülős családok, a tartós betegséggel és fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek nehézségeit.
 • Különös figyelmet fordítana az első gyermek vállalását megkönnyítő juttatások és szolgáltatások fejlesztésére.
 • Kiterjesztjené a nagycsaládosoknak járó kedvezményeket az egyszülős családokra.
 • Ők is megkapnák a kedvezményes iskolai étkezést és az egyéb támogatásokat.
6. Ha több gyerekkel egyensúlyozol a munka és a család között
 • Egy új kormány a munkaadókat ösztönözné, az állami szektor pedig jó példával elől járna a munka és a magánélet jobb összehangolását segítő megoldások terén.
 • A távmunka lehetőségeinek bővítését ösztönözni kell azon munkakörökben, ahol ez kivitelezhető
 • Bővíteni szükséges a rugalmas, valamint – méltányos arányú bérezés mellett – a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeit.
 • A gyed esetében a család döntésére bízná, hogy rövidebb ideig magasabb összeget vagy hosszabb ideig kisebb összeget vesznek-e igénybe.
 • A duplájára emelné, és értékállóvá tenné a családi pótlékot.
 • Munkaviszonyként kell elismerni a döntően nők által végzett „láthatatlan” munka egyik formáját, az otthon ápolást.
 • Csökkenteni kell a gyermeknevelő családok terheit a kisgyermekek gyógyulásához szükséges egyes gyógyszerek támogatásának növelésével.
 • Egy új kormány önkéntes kísérleti programot indítana a négynapos munkahét előkészítésére, ahogyan ez sok más országban is történik.
7. Ha vidéki vagy
 • Ott lesz erős a vidéki térség, ahol egymásra talál a falu és a város. Rivalizálás helyett együttműködés.
 • A pályázatok elbírálását nem befolyásolhatja többé a politikai hovatartozás, egy új kormány megszüntetné a fejlesztési források választókerületi politikai érdekek szerinti felhasználásának gyakorlatát.
 • A falugazdász-hálózatot politikamentesen, a jelenleginél tisztességesebb finanszírozással kizárólag a gazdák szolgálatába állítaná.
 • Visszaállítaná a tájegységekhez kötődő, a természetes szomszédkapcsolatokon alapuló kistérségi együttműködéseket.
 • Létrehozna helyi földbizottságokat, hogy valóban a helyben élők kapjanak beleszólást a helyi földügyekbe.
 • Ösztönözné a nagyobb hozzáadott értékű feldolgozott termékek arányát, hogy ne csak alapanyag-termelő ország legyünk.
 • Kiemelt szerepet kapnának a fiatal gazdák.
8. Ha nehéz körülmények közt élsz vagy aggódsz a hátrányos helyzetűekért
  • Egy új kormány a hátrányos helyzetű régiókban élő fiatalok és felnőttek számára is megteremtené a nyelvoktatásban való részvétel lehetőségét.
  • A szociálisminimum-programban való részvételt olyan együttműködési elvárásokhoz kötné– a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, az egészségügyi intézményekkel, a munkaügyi központokkal –, amelyek az érintettek és családjuk számára előnyösek.
  • Fűtési szezonban nem lehetne kikapcsolni az alapvető közműveket.
  • Növelni kellene a szegényebb települések központi normatív támogatását.
  • Fölszámolni a települési segélyezéssel járó kiszolgáltatottságot, a helyi kiskirályok korlátlan hatalmát.
  • A hajléktalanszállókon a szálláson, az étkezésen és az egészségügyi ellátáson túl gondoskodni az ott élők tulajdoni és fizikai biztonságáról.
  • Szektorsemlegesen, jelentősen megemelni a bentlakásos, az átmeneti szálláshelyet nyújtó és a nappali szociális és gyermekvédelmi intézmények forrásait.
  • A hátralékos fogyasztók előre fizetős (kártyás) mérőt kapnának energiafogyasztásuk mérésére.
  • Újfajta közösségi terek, például inkubátorházak, tanodák létrehozását szolgáló programot indulnának.
  • A kisgyerekes anyák, illetve a munkaerőpiacon hátrányban lévő nők számára képzési, átképzési programok indulnának.
  • Külön figyelmet fordítva a roma származású, a szegénységben élő, a hajléktalan vagy a fogyatékkal élő nőkre-lányokra.
  • Ingyenes lenne bizonyos betegségek és/vagy élethelyzetek, állapotok (pl. meddőség, endometriózis stb.) esetén a megfelelő színvonalú mentális segítségnyújtás.
  • A megfelelő intimhigiéniai megoldások minden lány és nő számára anyagilag elérhetőek lennének.
  • A kedvezményes áfakulcsok alá eső termékek köre úgy bővülne, hogy az alapvető élelmiszerek áfája csökkenne.

   

  Ezenfelül

  • ösztönözni kell, hogy minél több roma fiatal kerüljön felsőoktatási intézmények tanítói, tanári képzésére, s minél többen dolgozhassanak közülük az egészségügyben, a szociális szolgáltatórendszerben, a rendvédelemben.
  • Ki kell használni a 2021–2027 közötti európai uniós programok lehetőségeit a zömmel romák lakta települések és településrészek infrastrukturális hátrányainak behozására vagy ahol a helyi körülmények ezt indokolják, a szegregátumokban lévő lakások kiváltására.

   

  Egy új kormány

  • a romák ügyeivel foglalkozó egységes, államtitkársági szintű kormányzati szervezetet hozna létre.
  • Az álláskeresési járadék maximális folyósítási idejét kilenc hónapra növelné.
  • Egy új kormány a munkavállalók járulékbefizetéseinek egy részét felnőttképzési egyéni számlákra helyezné át, ezt a pénzt a munkavállaló tudáskarbantartó, tudásmegújító képzésekre hívhatja le.
  • Karriercentrumokkal és civil szervezetek bevonásával, az aktív munkaerőpiaci eszközök, képzés és támogatások rugalmas alkalmazásával segítené, hogy minden álláskereső a képzettségének és képességeinek megfelelő munkához juthasson.
  • A személyi jövedelemadó rendszerét igazságosabbá tenné, és visszaadná a Fidesz által az alacsonyabb jövedelműektől elvett, sokak számára akár közel kéthavi jövedelemnek megfelelő adójóváírást négy év alatt.
9. Ha ügyet intéznél
 • Egy új kormány egységes digitális azonosítót vezetne be GDPR-kompatibilis módon, svéd mintára.
 • Az Ügyfélkaput kibővítené tárhely-, adatkapu- és fizetésikapu-szolgáltatással.
 • Digitális választási rendszert hozna létre, amely képes országos véleménynyilvánító és ügydöntő szavazások lebonyolítására.
10. Ha eljutnál A-ból B-be
 • Olyan településfejlesztést folytatna egy új kormány, hogy minden fő funkció elérhető legyen 15 percen belül gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel.
 • A városi közlekedésben a közösségi közlekedést, a kerékpározást és a gyaloglást támogatná kiemelten, radikálisan javítva a kerékpározás feltételeit.
 • Fejlesztené a parkolási infrastruktúrát vasútállomásokhoz és távolsági buszmegállókhoz kapcsolódó P+R és B+R parkolóhelyek sokaságának kialakításával.
 • A városok szétterülésének megállítása érdekében az agglomerációs településeken korlátozná a belterületbe vonást, s élhetőbbé tenné a nagyvárosokat (pl. rozsdaövezetek megújítása, forgalomcsillapítás, zöldterületek növelése).
 • Országos integrált ütemes menetrendet alakítana ki úgy, hogy a gerincvonalakon és a jelentősebb ráhordószakaszokon lehetőleg óránként és az elővárosi forgalomban óránként többször is elérhető legyen a közösségi közlekedés.
 • Egységes, mérsékelt árszintű, elektronikus tarifarendszert vezetne be, melynek része az országos hálózatra érvényes klímabérlet is.
 • Megállítaná a vasúti mellékvonalak elsorvasztását, és ahol lehet, helyi érdekű vasútként működtetné tovább.
11. Ha pedagógus vagy

Egy új kormány alatt a

 • kötelező kerettantervek helyett választható mintatantervek lennének.
 • Helyreállna a tankönyvválasztás szabadsága.
 • Megszűnnének a Klebelsberg-központok.

Ezenfelül

 • A béreket a ciklus folyamán legalább 50%-kal emelné egy új kormány.
 • Szolgálati lakások épülnének.
 • A szakképzésben dolgozó oktatók, pedagógusok, technikai segítők közalkalmazotti védelme helyreállítna.
 • És ha pedagógus vagy hátrányos helyzetű térségben, akkor mindenképp olvasd el ezt az interjút Tóth Endrével.
12. Ha egyetemi polgár vagy

Egy új kormány 

 • az oktatók és a hallgatók érdekképviseleteivel közösen dolgozná az intézményi autonómiát garantáló szabályokat.
 • Megszűnne a kancellári rendszert.
 • Egy új kormány visszavenné a fideszes kuratóriumoknak kiszervezett egyetemeinket.
 • Rendezné az egyetemi oktatók bérét.
 • Újraszabályozná az oktatói jogviszonyt és a munkaterhelést.

 

Egy új kormány alatt

 • megépülne a budapesti Diákváros, és más egyetemi városokban is kollégiumfejlesztések indulnának.
 • Garantált lenne az első diploma megszerzésének ingyenessége.
 • Egy új kormány eltörölné a lex CEU-t.
 • Az uniós átlagra növelné a nemzeti össztermékből a kutatásra fordított összeget.
 • Az Európai Unió támogatásait hatékonyan, nem pót-alapfinanszírozásként költené el.
 • Létrehozná a Magyar Tudományos Kutatási Tanácsot, amely versenypályázati rendszerben dönt a hozzá tartozó Magyar Tudományos Kutatási Alap támogatásainak elosztásáról.
 • A központi innovációs politikát a jövőben a Magyar Innovációs Tanács felügyelné, s ez kezelné a hozzá tartozó Magyar Innovációs Alapot.
13. Ha aggódsz, mi lesz, ha beteg leszel

Egy új kormány elérné,

 • hogy a digitális egészségügyi rendszer alkalmas legyen távvizitek és távkonzultációk lefolytatására,
 • Kifejlesztene egy olyan, egyéni adatok lekérdezését lehetővé tevő alkalmazást, amely egyszerűen használható, és látványosan jeleníti meg a betegek egészségének alakulását, például a szedett gyógyszereket vagy a krónikus betegségeket.
 • A betegutakat úgy szervezné meg, hogy mindenki tudja, mi hol és hogyan jár neki, és ezt protekció és korrupció nélkül kapja meg.
 • Platformot biztosítana az online, célzott, központosított időpontfoglalásra a háziorvosi ellátásban és a szakrendelések esetében.
 • Újra önálló egészségügyi minisztériumot hozna létre, a jelenlegi formájában megszűnne az Országos Kórházi Főigazgatóság.
 • Térségi szintű ellátásszervezés jönne létre.
14. Ha egészségügyi dolgozó vagy

Egy új kormány 

 • fejlesztené az Országos Mentőszolgálatot.
 • Tehermentesítené a háziorvosokat, praxisközösségeket hozna létre gyógytornásszal, pszichológussal, dietetikussal, szociális munkással és egyéb egészségügyi szakemberekkel
 • Az országos ellátási körű intézmények és az egyetemi klinikák visszakerülnének állami működtetésbe, a városi kórházak esetén az önkormányzatok vagy önkormányzati társulások is szerepet vállalhatnak.
 • Az egészségügyi dolgozók életpályamodellt kapnának.
 • Egylépcsős jelentős béremelést követően garantálná egy új kormány az egészségügyi ágazat dolgozóinak bére legalább öt éven át az átlagos bérnövekedést meghaladó módon emelkedjen, amíg az elvándorlás meg nem szűnik.
 • Pályakezdési pótlékkal, lakhatási támogatással segítené a fiatal szakdolgozók itthoni munkába állását, különösen vidéken.
15. Ha sportolnál

Egy új kormány 

 • fejlesztené a szabadidősport-infrastruktúrát, a kerékpározás, a futás, a gyaloglás feltételeit.
 • Leállítaná az esztelen mértékű stadionépítési hullámot, javítjuk az iskolai sportolás, a mindennapos testnevelés feltételeit.
 • Nyilvánossá tenné a sportcélú állami támogatások felhasználásáról készült jelentéseket.
 • Jelentős közpénzből gazdálkodó sportszervezeteket nem vezethetnek a jövőben politikusok.
 • Csak olyan beruházások elindítását támogatná, amelyek megalapozott lakossági igényekre épülnek, és hosszú távon is gazdaságosan fenntarthatóak.
16. Ha a környezetedben valaki fogyatékossággal vagy tartós betegségekkel él

Egy új kormány 

 • a fogyatékossággal élő embereket partnerként vonná be minden, őket érintő kérdésbe.
 • Megvalósulna a tényleges, teljes körű akadálymentesítés, és annak fenntartását is szavatolná mind a közlekedés, mind az intézmények, mind a munkaerőpiac tekintetében.
 • A csökkent munkaképességűek számára rugalmas foglalkoztatást szolgáló támogatási-képzési rendszert hozna létre.
 • A fogyatékossággal élők számára megoldási lehetőségeket alakítana ki a későbbi lakhatás és ellátás szavatolása érdekében arra az időszakra is, amikor a szülők és a családtagok már nem lehetnek mellettük.
 • Biztosítaná a járandóságuktól jogszerűtlen módon megfosztott rokkantnyugdíjasok státuszának helyreállítását, megítélt káruk megtérítését.
 • A 24 órás, személyi segítő és tehermentesítő szolgáltatásokat kibővítené a támogatást igénylők szükségletei szerint.
 • A hospice- és gyermekhospice-szolgáltatások elérését rendszerszinten elérhetővé tenné.
 • Támogatná azokat a vállalkozásokat, amelyek pályakezdőket foglalkoztatnak, kiemelt figyelmet fordítva az 55 év feletti munkavállalók és a megváltozott munkaképességű emberek helyzetének munkaerőpiaci javítására.
17. Ha nyugdíjas vagy
 • Az idősek jóllétének alapja az aktív időskor megélése.
 • Ezért egy új kormány biztosítaná a kulturális és közösségi szolgáltatások, valamint az időskori tanulás lehetőségeihez való széles körű hozzáférést.
 • A nemzeti kockázatközösségen alapuló társadalombiztosítás újraépítésével biztosítaná az egészség megőrzését, a gyógyítást és a kiszámítható, stabil megélhetést.
 • A nyugdíjrendszerben szükség van azonnali korrekciókra és a hosszú távú átalakítás megkezdésére is, amely egyben a rendszer fenntarthatóságát is biztosítja.
 • Az egyéni nyugdíjbiztosítási nyilvántartás tartalmazná a keresetet, a levont nyugdíjjárulékot és a szolgálati időt. Az aktív munkavállalókat évente tájékoztatná egy új kormány, hogy adott pillanatban mennyi lenne a nyugdíjuk.
 • Fiatalkortól adókedvezményekkel ösztönözné az önkéntes nyugdíj-előtakarékossági formákat.
 • Az alapnyugdíj bevezetéséig a teljes jogú öregségi nyugdíj minimumát a ciklus folyamán legalább a kétszeresére emelné.
 • Hosszú távon intézményes választ dolgozna ki a társadalom idősödésének következményeire.
 • Gondoskodási rendelvényt vezetne be, amellyel az ellátásra jogosult maga választja ki a számára legmegfelelőbb megoldást, a finanszírozó pedig közvetlenül erre költi el az ellátottat megillető összeget.
 • Ösztönözné azoknak a nyugdíjasoknak a munkavállalását, akik munkaerőhiány által sújtott ágazatokban kívánnak dolgozni.
 • Anyagilag és erkölcsileg rehabilitálná a méltatlanul meghurcolt szolgálati nyugdíjasokat. Visszaállítaná a nyugdíjas státuszukat, és megszüntetné a juttatásukat sújtó 15%-os levonást, valamint a munkavégzésükre vonatkozó értelmetlen korlátozásokat.
18. Ha a lakhatás most a legnagyobb kihívás
 • Az új kormány egy folyamatos program keretein belül több ezer bérlakást építene.
 • A megfizethető lakások számának bővítése érdekében felmérné az üresen álló hazai ingatlanvagyont, megvizsgálné, hogy a több százezer üres hazai lakás és ház mekkora hányada vonható be az otthonteremtési programba.
 • Az Európai Bíróság döntéseit alapul véve újranyitná azoknak a devizahiteles ügyeknek a jogorvoslatát, amelyek tisztességtelenek voltak, ezekben az ügyekben új, tisztességes elszámolásra van szükség.
19. Ha határon túli vagy

Egy új kormány

 • megőrizné a külhoni magyarok kettős állampolgárságát.
 • Egyértelművé tenné, hogy a szomszédos országokban élő magyarokat megilleti a jog, hogy a hivatalos ügyeiket saját nyelvükön intézhessék, és anyanyelvükön ápolhassák kultúrájukat, anélkül hogy emiatt bármilyen hátrányt kellene szenvedniük.
 • Minden olyan kezdeményezést támogatna, amely egységes őshonoskisebbség-védelmi politika kialakítására irányul az Európai Unió szintjén.
 • A Kárpát-medencére közös ökológiai, gazdasági és infrastrukturális térségként tekintene, szomszédságpolitikájában a fenntartható fejlődés, az ökológiai szempontok, a természet és a környezetvédelem a nemzetpolitikai és emberi jogi célokkal egységesen jelenne meg.
20. Ha külföldön élő magyar vagy
 • Egy új kormány megszüntetné a hazai lakcímmel rendelkező, munkavállalás vagy tanulás miatt diaszpórában élő magyar állampolgárok hátrányos megkülönböztetését a szavazás szempontjából is.
 • A nyugat-európai és a globális diaszpóra számára létrehozná a Diaszpóra Házak hálózatát, melyek a magyar kultúra ápolását és a konzuli hálózaton túli mindennapi kapcsolattartást hivatottak szolgálni.
21. Ha kultúrát fogyasztó magyar vagy
 • Egy új kormány a Nemzeti Kulturális Alapot stratégiai intézményként szervezné újjá.
 • Az NKA elnöke nem lehet politikus, ezt a feladatot egy elismert szakember kapná.
 • A Magyar Művészeti Akadémia különleges jogköreit felülvizsgálná, s rendezné a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia státuszával együtt.
 • Helyreállítaná a Fidesz által megszüntetett Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, a Magyar Művelődési Intézetet, a Képzőművészeti Lektorátust.
 • Visszavenné a vagyonkezelő alapítványokba kiszervezett kulturális közvagyont.
 • Újjászervezné a vegetáló kultúrdiplomáciai intézményrendszert.
 • Visszaadná a színházakat a helyi közösségeknek, a fenntartói döntések jogát az önkormányzatokra bízná.
 • Megszüntetné a Fidesz átláthatatlan egyház-finanszírozási gyakorlatát, amely jutalmazva-büntetve alázta meg a közösségeket.
22. Ha tudatos hírfogyasztó vagy
 • Az internethez való hozzáférés alapjog, az internet közmű.
 • Egy új kormány aktívan részt venne a szociális médiában terjedő álhírek elleni európai uniós szabályozás kialakításában, publikus kampányokkal, célzott kutatásokkal és programokkal támogatná az állampolgárok tudatosságának növelését.
 • Az állambiztonsági iratok, az úgynevezett ügynökakták visszatartása nem nemzetbiztonsági érdek. Egy új kormány véget vetne a túlzott titkolózás gyakorlatának.
 • Az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról törvényt alkotna, amelyben a közérdekű adatok nyilvánosságát és a szenzitív adatok védelmét egyaránt figyelembe véve rendezné a múlt megismerésének kérdését.
 • Magyarország a NATO és az Európai Unió tagjaként szövetségesi keretrendszerben tudja garantálni a haza védelmét. Egy új kormány célja, hogy erőteljesebben jelenjen meg a NATO- ban és az uniós közös kül-, biztonság- és védelempolitikában Magyarország külpolitikai érdeke és az országot ért biztonsági kihívásokra adott közös szövetségesi válasz.

Hogy mindez miből valósulna meg?

Ehhez olvasd el ezt az interjút Király Júliával.