Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelők neve és elérhetősége:

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46.)
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 120.);
LMP – MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca
36. fsz. 5.)
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT (székhely: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.)
MOMENTUM MOZGALOM (székhely: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2.)
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.)

Az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése:

A weboldal nem gyűjt személyes adatokat.

A weboldal sütiket (cookie-t) használ, melyeket a látogató letilthat vagy engedélyezhet.

A sütik feladata:

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
  • tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az egysegbenmagyarorszagert.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az egysegbenmagyarorszagert.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics sütik letiltására az alábbi kiegészítő segítségével van lehetősége a felhasználónak:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A felhasználónak joga van:

az adatkezelés céljának, módjának ismertetését kérni,
az adatainak módosítását, törlését kérni,
az adatai felhasználásának idejének módosítását kérni,
tiltakozni, jogorvoslatot kérni,
tájékoztatáshoz való jog,
hozzáféréshez való jog,
adatkezelés korlátozásához,
adathordozhatósághoz való jog.

 

Az adatvédelmi tisztviselők elérhetőségei:

 

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: 1066 Budapest, Teréz körút 46., Telefon: + 36 -21-300-1000, e-mail cím: [email protected]

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM: 1034 Budapest, Bécsi út 120., Telefon: +36202970863, e-mail cím: [email protected],

LMP – MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz.5., Telefon: +36-70-224-4178, e-mail cím: [email protected]

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT: 1114 Budapest, Villányi út 11-13., Telefon: +36 1 222 6797, e-mail cím: [email protected]

MOMENTUM MOZGALOM: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2., Telefon: +36 (1) 391- 1400, e-mail cím: [email protected]

PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT: PÁRBESZÉD: 1015 Budapest, Batthyány utca 62., cím: [email protected]

 

Az adatbiztonság fenntartása érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása:

Az adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az incidensekről, kérelmekről, törlés tényéről. Az adatkezelési incidensekről a felügyelő hatóság felé bejelentéssel él.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: [email protected]

URL: http://www.naih.hu